Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zprávy dětí o návštěvě z Číny

6. 1. 2017

 

Milí rodiče,

můžete si přečíst, jakým způsobem zaznamenaly, vnímaly a viděly naší netradiční návštěvu děti. Přepsala jsem vše jen s gramatickými úpravami tak, jak zprávy autoři sepsali. :-) 

5. ledna

Dne 5. 1. 2017 nás 5. A ze ZŠ Vrané navštívila vzácná návštěva. Byla to slečna Dandan z Číny. Navštívila nás, protože s naším třídním kamarádem holubem Emilem budeme pořádat Asijský den. Mluvila s námi anglicky a Bára (naše třídní učitelka) byla takový překladač. Česky totiž Dandan uměla říct zřetelně jen "ahoj". Dozvěděli jsme se, že studovala v Pekingu a teď pracuje se softwary. Její oblíbené jídlo jsou knedlíčky s omáčkou, oblíbené zvíře pes a oblíbená barva zelená. Tohle všechno jsme se dozvěděli pomocí otázek, které jsme si předem připravili. Na tabuli nám napsala slovo "třída" čínskými znaky. Také nám ukázala čínský tanec s vějířem a šátkem. Holky pak také zatančily. Také nám zazpívala čínskou písničku. Moc jsme si to užili. (Eliška Kř.)

Návštěva z Číny

Dnes do naší třídy (5.A) zavítala Číňanka Dandan. Přijela sem kvůli našemu asijskému dnu. Po přivítání jsme se jí zeptali na hodně otázek. Poté se zeptala na nějaké otázky ona nás. Pro většinu dětí bylo těýké rozumět, jelikož Dandan hovořila jen anglicky. Nakonec jsme se s ní vyfotili a nechali si od ní podepsat lísteček, ruku nebo sešit. Myslím, že se jí u nás líbilo. (Míša)

Dnes ve třídě 5. A byla návštěva z Číny. Byla to Číňanka Dandan z Pekingu. Ve třídě jsem udělali kruh ze židlí a pak přišla Dandan. Dandan umí hlavně čínsky a také anglicky. My jsme se dorozumívali anglicky. Ptali jsme se jí na různé otázky jako třeba kolik je jí let, jak se jmenuje atd. Pak se nás také ptala na různé otázky. taky jsem udělali nějaké fotky a pak už Danda musela jít a my se učit, tak jsme se rozloučili. Tento den se mi líbil. (Vojta)

Dnes naši třídu navštívila Dandan z Číny. Anglicky jsme se jí ptali na různé otázky. Ke konci hodiny dávala podpisy a fotila se s námi. Bylo to hezké. (Matouš)

Ve čtvrtek do naší třídy zavítala Číňanka Dandan, která opravdu vyrůstala v Číně. V hlavním městě Pekingu. Posadili jsme se do kolečka na koberci. Na lístečkách jsme měli připravené anglické otázky, protože angličtinu docela dobře ovládala. Potom jsme je začali pokládat. Začali jsme nejběžnější otázkou: "What´s your name?" a skončili jsme u toho, že po nás opakovala česká slova. Bylo vidět, že háčky jí moc nejdou, protože slovo žák vyslovovala jako "ják". Dále otázky kladla ona nám a potom nakreslila na tabuli slovo třída čínsky. Všem se nám moc líbil tanec s vějířem a na oplátku jsme jí taky zatancovali naší sestavu. Nakonec jsme se s ní vyfotili. Byl to opravdu skvělý zážitek. (Luci)

Dnes k nám do třídy přišla Číňanka Dandan. Ptali jsme se jí na různé otázky. Upřímně bych nechtěl být v její kůži. Dandan bydlí v Pekingu. Asi jí to tam muselo přestat bavit, když začala tak moc cestovat. Teď už podruhé prozkoumává Prahu. Mluví jen anglicky a čínsky, takže si s ní mohly pořádně popovídat jen Báry. (Vašík M.) POZN. Děti kladly otázky, některé i rovnou bez přípravy a většině jejích odpovědí rozumněly. :-)

Dnes 5. 1. u nás byla Dandan z Číny. Byla strašně milá. Ptali jsme se jí na různé otázky anglicky a dokonce nám i zazpívala a zatancovala. Bylo to krásný. Pak jak se chystala odcházet, tak jsme se s Dandan vyfotili a dala nám i podpisy. Pak už odešla a my jsme byli smutní. (Verunka)

Dne 5. 1. nás navštívila Dandan z Číny. Seděli jsme v kroužku na židlích. Pokládali jsme Dandan oázky, které jsme si sami vymysleli. Ale otázky byly v angličtině, protože Dandan umí čínsky a anglicky. Česky umí jenom ahoj. Ptali jsme se třeba, jaké má sourozence, co má za svoje koníčky. Zaujalo mě, že žije v Pekingu, ráda cestuje, má bráchu, kterému je 15 let, chutná jí ovoce banán a pracuje se softvérem. Naučila nás pár čínských slov, jako je škola, ahoj a třída. Pak nám zatancovala s vějířem a se šátkem. Poprosila nás, jestli můžeme taky zatancovat, tak jsme zatancovali. Holky poprosily, jestli se s ní můžeme vyfotit a aby nám dala podpi. Už jsme se roloučili a Dandan si šla udělat výlet po Praze. Myslím, že 5. A to bavilo. (Klárka)

Dnes přišla do naší třídy nečekaná návštěva. Byla to Číňanka Dandan, která přijla až z Pekingu. Všichni z naší třídy se jí vyptávali snad na vše. Sice neuměla česky, ale uměla anglicky. Všichni si procvičili angličtinu. Bylo to zajímavé a zároveň poučné. Všichni měli velkou radost, že se mohli zeptat téměř na vše o Číně a Čechách. Dokonce nás naučila říct čínsky třída. (Kuba)

Ve čtvrtek k nám přišla návštěva, která nebyla z Čech. Byla z Číny, ale mluvila anglicky. Jmenovala se Dandan, je to Číňanka. Ptali jsme se na hromadu otázek, ale museli jsme anglicky. Dozvěděli jsme se, že miluje k jídla mořské plody, její 25 let, její koníček je plavání. Potom jsme se zeptali, jestli nám zazpívá nějakou čínskou písničku. Zazpívala nám dvě, byly krásné. Dokonce nám i zatančila tanec s vějířem. Bylo to krásný, protože takový tanec jsem ještě neviděla. Za to jsme jí zatančili také na písničku Daddy. Moc se jí to líbilo. Potom všem jsme udělali společnou fotku. A taky samostatné s podpisem a rozloučili jsme se. (Eliška Ku.)

Dnes v první hodině nám paní učitelka na tabuli napsala šibenici a museli jsme hádat písmena. V šibenici jsme odhalili slovo návštěva. Paní učitelka se nás zeptala, co si myslím, že se bude dít. Většina dětí tušila, že nás za 14 dní čeká "asijský den", tak řekly, že přijde někdo z Asie a uhodly. Tak nám paní učitelka řekla, ať jdeme do svých skupin a že ten, kdo přijde, je holka a umí jen anglicky. Měli jsme za úkol sepsat si otázky, které bychom jí rádi položili. Otázky jsme potom překládali do angličtiny. Po deváté hodině k nám přišla milá Číňanka s milým úsměvem. Paní učitelka nám otázky vytiskla a každý si jednu vzal. Potom jsme je Dandan pokládali. Dozvěděli jsme se, že je jí 25 let. Taky se nás potom ptala na nějaké otázky. (Eliška Kl.)

Dne 5. 1. 2017 k nám přijela návštěva z Číny. Byla to pětadvacetiletá Dandan. Když přišla společně s Bárou S., tak jsme si sedli do kolečka azačali jsme se anglicky ptát na otázky, které jsme si společně předem sepsali. Dandan pracuje jako programátorka. Řekla nám i, že se u nich vysoká škola studuje 4 roky. No Dandan nám také zatancovala s vějířem. Řekla nám i, jak se řekne třída a jak se čínsky píše. Také se podepsala. Poté nám i zazpívala čínskou píseň, byla mo krásná. Také nám řekla, že teď žije v Pekingu. Bylo to moc hezké, my jsme jí také zatancovali na píseň Daddy. Potém jsme se společně vyfotili. (Anička)

5. 1. nás navštívila Dandan a byli jsme v třídě 5. A a Dandan žije v Pekingu. Dělo se, že 5. A se jí ptala na otázky třeba kolik jí je let atd. A na konci nám Dandan ukázala vějířový tanec a potom jí holky zatancovaly. (Tomáš)